Citaverde

Groene Techniek

Klik op de onderstaande link voor toegang tot de e-learning cursus waar een aantal innovatieve ontwikkelingen verder toegelicht worden. Ook is veel aanvullende informatie te downloaden.

Innovaties in e-learning:
Energiegewassen
Compostering
Binnenkort:
Vergisting
Energiemanagement
Gewasbeschermingstechniek
Teeltadvies via satelliet


Klik hier om naar de e-learning Groene Technieken te gaan.